Workshop

Att väcka intresse, skapa insikt, framkalla medvetenhet eller att utgöra starten på en längre utvecklingsinsats. Anledningen till en workshop kan skifta. Det som förenar Ericson & Hjeltes seminarier är att igenkänning och humor används medvetet som en viktig inlärningsparameter.

Metoden vi använder låter deltagarna vara medskapande. Den teoretiska förankringen varierar beroende på målgrupp och syfte med workshopen.

 

Followership - Utan följare kan ingen leda

Företag och organisationer har av tradition satsat stort på ledarskapet utan att lägga samma tyngd vid medarbetarskapet. I själva verket är det ena beroende av det andra. Vi ser början på ett paradigmskifte i tankar kring medarbetarskap.

 

Seminarium

 

Gruppers utveckling - Så här skapas balans, struktur och energi i en arbetsgrupp

Susan A. Wheelans modell IMGD fungerar som ett analytiskt instrument. Känner man till modellen om gruppers utveckling så har man alla förutsättningar att kunna bidra med rätt verktyg och bli mer effektiva och välfungerande som arbetsgrupp. Ni kommer att skratta igenkännande åt företeelser, hitta de beteendemässiga bromsklossarna som hindrar fortsatt utveckling och få verktyg att hantera grupper i alla dess olika utvecklingsfaser.

 

Positiv psykologi - Att stärka dina styrkor

Vad är egentligen en karaktärsstyrka? Vi tar ansats i de absolut bästa egenskaperna hos människor och fokuserar på möjligheterna att låta individen växa. Synsättet är annorlunda men mycket effektivt. Vi låter det starka bli starkare och använder våra styrkor på nya sätt, i nya sammanhang.

 

Hållbart ledarskap - Att hålla i det långa loppet

Hållbarhet är ett ord som dyker upp i många sammanhang. När vi pratar om hållbart ledarskap tittar vi på vilka organisatoriska och individuella aspekter som bidrar till att ditt ledarskap blir hållbart. KASAM, känsla av sammanhang, är ett enkelt sätt att förstå vad som krävs för att ledare och organisationer ska vara hållbara i längden. Efter seminariet har deltagarna med sig en checklista som de reflekterat över och utifrån det bestämt något konkret som de kan göra för att påverka sin hållbarhet som ledare.

 

Målfokus - Det är svårt att göra mål om man inte har något

För att kunna göra mål, måste man ha ett mål. Vi lyfter måldiskussionen och tillägnar oss kunskap och formulerar målen tydligt, utmanande men realistiska. Har du många mål? Välj det viktigaste. Och hur står det till med motivationen – vill du verkligen, innerst inne? Vi tittar också på det där som ofta glöms bort: att fira målgången rejält.

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn