Metod & verktyg

Vår arbetsmetod

Vårt fokus ligger på resultat. Det innebär att vi sätter oss in i er verksamhet och designar ett upplägg som anpassas till era behov. Där det är möjligt träffar vi er på plats och går igenom verksamheten ur olika perspektiv.

Efter genomfört uppdrag stämmer vi av om insatsen mötte behoven och det överenskomna målet. Avstämningen gör vi för att tillsammans dra lärdomar och slutsatser samt identifiera kommande steg som behöver tas. Dessutom är avstämningen ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete.

Vi ser kopplingen mellan utveckling och deltagarnas verksamhet som en självklarhet och bygger alla våra insatser på att det ska ge effekt i vardagen:

  • Vi gör upplägg som möter olika lärstilar.
  • Vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat lärande där träning är centralt.
  • Vi utgår från positiv psykologi och lägger stort fokus på att hitta lösningar och använda styrkor.
  • Vi använder oss av deltagarnas egna exempel och erfarenheter samt lärande av det som händer i gruppen under utbildningen.

Vi tillför kunskap genom teorier och modeller och förmedlar metoder och arbetssätt genom vårt agerande som organisationskonsulter.

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn