För Ledare

UGL

Some description

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är idag en av de mest populära ledarskapskurserna i näringslivet. Utbildningen är sprungen ur militärens grundkurs för blivande officerare, och ger deltagarna erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för sin roll i dessa.

UGL skiljer sig avsevärt från traditionell utbildning. Den bygger på upplevelsebaserat lärande i en grupp där ingen av dina chefer eller medarbetare deltar. Utan beroendeförhållanden är det nämligen lättare att uttrycka vad man tänker och känner om arbete och ledarskap. Det ger också en miljö utan ryggsäckar med antaganden om varandra. Läs mer om UGL på Försvarshögskolans hemsida.

Vårt sätt att arbeta med UGL
UGL är ett koncept som har tydliga ramar för genomförandet. Det ruckar vi inte på. Men det finns en del som kanske skiljer oss från andra UGL-leverantörer.

Vi samarbetar med ett begränsat antal erfarna handledare. De som är förtrogna med varandra kan lägga ännu större fokus på gruppen och dess process.

Män och kvinnor berikar. Våra kurser har en manlig och en kvinnlig UGL-handledare för att lättare se och hantera genusskillnader. Dessutom berikar det ledarskapet under veckan. Vi försöker också att se till att det finns både manliga och kvinnliga deltagare och att ingen är ensam representant för sitt kön.

Ny miljö, nya människor. Vi samarbetar med Medlefors Folkhögskola. Det gör att våra kursdeltagare kommer från en mängd olika företag och organisationer inom olika branscher, vilket vi upplever berikar kursen.

God mat och sköna sängar. Vi har våra UGL-kurser på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå; känd för sin goda mat och fräscha hotellrum. Det finns även trevliga ytor för de som vill umgås även efter kurstid. Medlefors har en pool, bastu, gym och sporthall för den som vill röra på sig. Runt Medlefors finns också vackra promenadstråk.

Datum, priser och anmälan. Vi håller flera UGL-kurser per år. Mejla oss på info@ericsonhjelte.se för aktuella datum.

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn