För Ledare

Ledarutvecklingsprogram

Att utveckla chefer är en nyckeluppgift för en framgångsrik organisation – en del av organisationens strategiska verksamhetsutveckling.

Med ledarutveckling menar vi en skräddarsydd utveckling för en grupp av chefer. Programmet sträcker sig över tid och har inslag av utbildning, reflektion och coaching. Utbildningsdagarna varvas med praktiska uppgifter som ska lösas i arbetet, så att kunskap och insikt förankras i vardagssituationer och därigenom ger effekt.

Programmet ger dig ökad förståelse för ledarskapets grundfrågor, organisationens struktur och kultur, grupprocesser, hur man skapar väl fungerande grupper samt hur man leder konstruktiva samtal.

Dina ökade kunskaper, insikter och färdigheter kan du omsätta i praktiskt ledarskap.

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn