För Ledare

Hållbart ledarskap

Att hålla i längden är en överlevnadsfråga för individen och en effektivitetsfråga för organisationen.

Vår utgångspunkt är att hållbart ledarskap handlar om

  • god självinsikt. Du behöver kunna leda dig själv innan du leder andra.
  • balans mellan arbete och privatliv. Återhämtning som blir av, på det sätt som passar dig.
  • tydlighet i uppgift, roll och organisation. För att begripa och kunna vara begriplig är det nödvändigt att du är klar över din roll och dina uppgifter i organisationen.
  • samband mellan ansvar och befogenheter. Du behöver redskap för att kunna utöva din roll.
  • stöd. I hela organisationen; från din chef, medarbetare, ledning och från kollegor.
  • organisationskultur. Kulturen påverkar handlingsutrymme och ledarskap, och har en direkt koppling till hur individen mår.

Vi strävar efter att stärka chefer att skapa ett varaktigt och bärkraftigt ledarskap över tid. 

Kundcase

Vi är stolta över alla våra uppdrag genom åren. Här delar vi med oss av några exempel. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Se våra kundcase »
Tankar

En firad framgång är en viktig framgång, hur liten den än är. Finmakt och fulmakt. Lyssnandets gåva. Det är några av rubrikerna i Cecilia Hjeltes tankar om ledarskap, organisationsutveckling och livet sett lite från sidan.

Läs mer »
Om dig

Du är en person som vill påverka och bidra i din organisation. Som jobbar hårt för att förbättra och förändra så att er organisation kan...

Läs mer »

Följ oss på LinkedIn